Kontakt

Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Oliszewska

Zagroda Edukacyjna Leśniczówka Paryż Arkadiusz Oliszewski

Adres
Rzy 45
09-110 Sochocin,
powiat płoński

Telefon
Ania
509 669 391
Arek
509 669 268

E-mail
Ania
annaoliszewska@wp.pl
Arek
oliszewskia@wp.pl