Lepienie małych arcydzieł z gliny oraz tworzenie ceramiki na kole garncarskim.