Poznawanie dawnych praktyk takich jak: pranie na tarze, młócenie cepami, tradycyjne kiszenia kapusty, ubijanie masła, mielenie mąki  na żarnie wraz z rozpoznawaniem rożnych rodzajów zbóż i mąki.